Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ - Việt Thái T.T

Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ


Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec

Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ là loại bơm định lượng sử dụng động cơ điện điều khiển bằng từ điển để điều khiển và đảm bảo lưu lượng chất lỏng bơm ra là định lượng.

Các dòng Series Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ của EMEC :

Bơm định lượng AMS SERIES Bơm định lượng K SERIES Bơm định lượng T SERIES
Bơm định lượng V SERIES Bơm định lượng WDPHXX SERIES Bơm định lượng R SERIES

Hiển thị 1–40 của 62 kết quả

Filter
 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec KMS DC

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS DC là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC VỚI ĐẦU RA CẢNH BÁO

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec AMS MF AC

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG KHÔNG ĐỔI / TỶ LỆ VỚI ĐA CHỨC NĂNG, CUNG CẤP KHÍ NÉN

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec AMSP MF

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG KHÔNG ĐỔI / TỶ LỆ VỚI ĐA CHỨC NĂNG CHO CHẤT LỎNG NHỚT (LÊN ĐẾN 50.000 CPS)

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMSP PH

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP PH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec AMSP CO PLUS

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP CO PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cPs).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMSP PLUS

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cPs).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CL PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CL PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CO PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CO PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cPs).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS PLUS LPV

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMS PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS RH LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS RH LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS PH LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS PH LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS MF LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS MF LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CL PLUS

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CL PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMSP RH

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP RH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cPs).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CO PLUS

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CO PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS PLUS

  Bơm định lượng dẫn động bằng lenoid AMS PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS RH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS RH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS MF

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ emec wdphcls

  Hệ thống WDPHCLS tích hợp một công cụ điều khiển và một máy bơm định lượng theo tỷ lệ và là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cụ thể như của lĩnh vực bể bơi.

  Nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, điều khiển bộ mã hóa, đầu bơm PVDF và các đầu chất lỏng, chế độ chờ, đầu vào cảm biến lưu lượng, độ trễ có thể lập trình khi khởi động định lượng, liều lượng ưu tiên pH, menu dịch vụ với giá trị đọc đầu dò, kiểm tra đầu dò và báo động.

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG TỶ LỆ VỚI CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH LƯỢNG PH VÀ CLO / BROM VÀ ĐẦU RA PHÍCH CẮM SCHUKO

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - WDPHRHS

  Hệ thống WDPHRHS tích hợp một công cụ điều khiển và một máy bơm định lượng theo tỷ lệ và là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cụ thể như ngành bể bơi.

  Nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, điều khiển bộ mã hóa, đầu bơm PVDF và các đầu chất lỏng, chế độ chờ, đầu vào cảm biến lưu lượng, độ trễ có thể lập trình khi khởi động định lượng, liều lượng ưu tiên pH, menu dịch vụ với giá trị đọc đầu dò, kiểm tra đầu dò và báo động.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - WDPHOS

  Hệ thống WDPHOS tích hợp một công cụ điều khiển và hai máy bơm định lượng theo tỷ lệ và là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cụ thể như của lĩnh vực bể bơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - WDPHCA

  Hệ thống WDPHCA tích hợp một công cụ điều khiển và hai máy bơm định lượng theo tỷ lệ và là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cụ thể như của lĩnh vực bể bơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - WDPHCF

  Hệ thống WDPHCF tích hợp một công cụ điều khiển và hai máy bơm định lượng tỷ lệ và là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cụ thể như của lĩnh vực bể bơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - WDPHCL

  Hệ thống WDPHCL tích hợp một công cụ điều khiển và hai máy bơm định lượng theo tỷ lệ và là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cụ thể như của lĩnh vực bể bơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - WDPHRH

  Hệ thống WDPHRH tích hợp một công cụ điều khiển và hai máy bơm định lượng theo tỷ lệ và là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cụ thể như của lĩnh vực bể bơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - V CL

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ V CL là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Treo tường, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh tốc độ hành trình. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - RACV

  Máy bơm định lượng khí nén RACV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cụ thể như ngành rửa xe.

  Nó chỉ hoạt động với khí nén không có chất bôi trơn và nước ngưng tụ. Áp suất cung cấp không khí phải nằm trong khoảng từ 6 đến 8 bar.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - V CO

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ V CO là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Treo tường, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh tốc độ hành trình. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - RAC

  Máy bơm định lượng khí nén RAC là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cụ thể như ngành rửa xe.

  Nó chỉ hoạt động với khí nén không có chất bôi trơn và nước ngưng tụ. Áp suất cung cấp không khí phải nằm trong khoảng từ 6 đến 8 bar.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - VMS EN

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ VMS EN là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ K PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K CL PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ K CL PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cPs).

  Gắn chân. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - VMS PO

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ VMS PO là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K CO PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ K CO PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - VMS MF

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ VMS MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMSP DC

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMSP DC là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cP).

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS MF LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS MF LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - T AC MF

  Bơm định lượng khí nén T AC MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị nguồn điện kép (230 VAC và khí nén), màn hình LCD có đèn nền và điều chỉnh tần số hành trình. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, với đầu bơm thông hơi thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS RH LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS RH LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K CL PLUS

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ K CL PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và phụ kiện

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC, CÓ KIỂM SOÁT MỨC

Dòng bơm Ưu điểm Số liệu công suất Mục đích sử dụng
Bơm định lượng AMS SERIES Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Dòng áp: lên đến 16 bar. Lưu lượng: lên đến 3.8 lít/phút. Sử dụng trong các hệ thống xử lý nước, hệ thống phun thuốc, và các ứng dụng công nghiệp khác.
Bơm định lượng K SERIES Độ bền cao, khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài. Dòng áp: lên đến 16 bar. Lưu lượng: lên đến 15 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.
Bơm định lượng T SERIES Có thể thay đổi tốc độ bơm để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Dòng áp: lên đến 8 bar. Lưu lượng: lên đến 4.8 lít/phút. Sử dụng trong các hệ thống xử lý nước, hệ thống phun thuốc, và các ứng dụng công nghiệp khác.
Bơm định lượng V SERIES Thiết kế linh hoạt, có thể thay đổi tốc độ bơm và áp suất. Dòng áp: lên đến 20 bar. Lưu lượng: lên đến 12 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.
Bơm định lượng WDPHXX SERIES Có khả năng vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao. Dòng áp: lên đến 16 bar. Lưu lượng: lên đến 4 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.
Bơm định lượng R SERIES Có khả năng vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao, độ bền cao. đến 20 bar. Lưu lượng: lên đến 20 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.

Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ có thể điều chỉnh độ chính xác của lưu lượng chất lỏng bơm ra và có khả năng hoạt động liên tục trong khoảng thời gian dài. Chúng thường được sử dụng trong hệ thống xử lý nước và hệ thống dezinfect nước để thêm hoặc kiểm soát lượng các chất tổng hợp hay chất dezinfect vào nước.

6 series và hơn 60 kiểu máy bơm định lượng chạy bằng điện từ EMEC có thể đáp ứng mọi yêu cầu về định lượng và có thể được triển khai trong nhiều lĩnh vực, kết hợp với các hệ thống điều khiển và phụ kiện.

Các mô hình khác nhau tùy theo loại lỗ thông hơi, khả năng hoạt động với chất lỏng có độ nhớt khác nhau, màn hình LCD, hệ thống định lượng, vật liệu, thông số điều khiển, đầu vào hoặc loại chức năng có sẵn.

Mỗi loại có các phiên bản với tốc độ dòng chảy (l/h) và áp suất làm việc (bar) khác nhau.

Độ tin cậy và độ chính xác được đảm bảo nhờ sử dụng công nghệ vi xử lý, van bi kép và các bộ phận thủy lực bằng PVDF (polyvinylidene fluoride). Máy bơm điều khiển bằng điện từ loại MF cung cấp mức độ kiểm soát cao hơn.

Các máy bơm định lượng chạy bằng điện từ cũng có thể tùy chỉnh, với sự lựa chọn màu sắc bên cạnh những màu được cung cấp theo tiêu chuẩn. Logo và đồ họa trên mặt trước bằng polycarbonate của mỗi máy bơm có thể được tùy chỉnh để phù hợp với khách hàng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Danh mục sản phẩm