GfG
Smart GasDetection Technologies

Sản phẩm GfG

Máy dò khí di động và Hệ thống dò khí cố định từ GfG

Rủi ro không thể tránh được, nhưng chúng có thể được giảm thiểu.

Tại GfG, chúng tôi đã cống hiến cho nhiệm vụ này trong hơn sáu thập kỷ qua với Máy dò khí xách tay và Hệ thống phát hiện khí cố định. Vấn đề bảo vệ tối đa con người, nhà máy công nghiệp và môi trường ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Tại các địa điểm sản xuất trên toàn thế giới và tại nhiều văn phòng bán hàng của chúng tôi, chúng tôi theo đuổi một mục tiêu: sự an toàn của bạn.

Đối với chúng tôi, chất lượng vượt xa các sản phẩm của chúng tôi và bao gồm lời khuyên, dịch vụ và tham vọng trở nên tốt hơn mỗi ngày. Các sản phẩm và quy trình sản xuất của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất, tuân thủ các quy định của quốc gia và quốc tế và được chứng nhận bởi các tổ chức kiểm tra độc lập.

Previous slide
Next slide

CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU

Teaser Home 400x215 Sales

Phân phối

Tư vấn chi tiết và có năng lực cho dự án của bạn.

Teaser Home 400x215 Service

Dịch vụ

Dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa.

Teaser Home 400x215 Support

Tập huấn

Hiểu rõ hơn về thiết bị các khóa đào tạo của chúng tôi.

Teaser Home 400x215 Contact

Liên hệ

Đội ngũ có năng lực của chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn.