Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ

Hiển thị 41–69 của 69 kết quả

Filter
 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K CO PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ K CO PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - VMS MF

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ VMS MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMSP DC

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMSP DC là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cP).

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS MF LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS MF LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - T AC MF

  Bơm định lượng khí nén T AC MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị nguồn điện kép (230 VAC và khí nén), màn hình LCD có đèn nền và điều chỉnh tần số hành trình. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, với đầu bơm thông hơi thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS RH LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS RH LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K CL PLUS

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ K CL PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và phụ kiện

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC, CÓ KIỂM SOÁT MỨC

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMSP RH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMSP RH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cP).

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMS RH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMS RH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K CO PLUS
  6,900,000 VND

  Bơm định lượng KCO PLUS 0218

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC, KHÔNG CÓ KIỂM SOÁT MỨC

  Thương hiệu : Emec
  SKU : 2242906356_VNAMZ-10776821155
  Loại Bảo Hành : Bằng Phiếu bảo hành và Hóa đơn
  Thời gian bảo hành : 12 months

  LAZADA

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS PH LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS PH LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS DC LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS DC LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS RH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS RH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG TỶ LỆ VỚI MÁY ĐO ORP

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TP CO

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TP CO là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cPs).

  Treo tường, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMSP PH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMSP PH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cP).

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMS PH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMS PH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS PH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS PH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG TỶ LỆ VỚI MÁY ĐO PH

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - T CL

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ T CL là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị điều chỉnh tốc độ hành trình và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMS MF

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMS MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS EN LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS EN LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS DC là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

  ĐỊNH LƯỢNG LIỀU LƯỢNG VỚI BỘ ĐẾM THỜI GIAN HÀNG TUẦN

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMSP MF

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMSP MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cP).

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - TMS DC

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ TMS DC là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - K PLUS

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ K PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS CL

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS CL là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - T CO
  8,500,000 VND

  T Series – TCO 0330

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ T CO là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Treo tường, nó được trang bị điều chỉnh tốc độ hành trình và công nghệ vi xử lý. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu.

  LAZADA

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - RACP

  Máy bơm định lượng khí nén RACP là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cụ thể như ngành rửa xe.

  Nó chỉ hoạt động với khí nén không có chất bôi trơn và nước ngưng tụ. Áp suất cung cấp không khí phải nằm trong khoảng từ 6 đến 8 bar.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS CL LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS CL LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng trung bình với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Gắn chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - KMS MF

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ KMS MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liều lượng trung bình.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG TỶ LỆ / KHÔNG ĐỔI VỚI MULTIFUNCTION

Dòng bơm Ưu điểm Số liệu công suất Mục đích sử dụng
Bơm định lượng AMS SERIES Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Dòng áp: lên đến 16 bar. Lưu lượng: lên đến 3.8 lít/phút. Sử dụng trong các hệ thống xử lý nước, hệ thống phun thuốc, và các ứng dụng công nghiệp khác.
Bơm định lượng K SERIES Độ bền cao, khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài. Dòng áp: lên đến 16 bar. Lưu lượng: lên đến 15 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.
Bơm định lượng T SERIES Có thể thay đổi tốc độ bơm để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Dòng áp: lên đến 8 bar. Lưu lượng: lên đến 4.8 lít/phút. Sử dụng trong các hệ thống xử lý nước, hệ thống phun thuốc, và các ứng dụng công nghiệp khác.
Bơm định lượng V SERIES Thiết kế linh hoạt, có thể thay đổi tốc độ bơm và áp suất. Dòng áp: lên đến 20 bar. Lưu lượng: lên đến 12 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.
Bơm định lượng WDPHXX SERIES Có khả năng vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao. Dòng áp: lên đến 16 bar. Lưu lượng: lên đến 4 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.
Bơm định lượng R SERIES Có khả năng vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao, độ bền cao. đến 20 bar. Lưu lượng: lên đến 20 lít/phút. Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như xử lý nước, xử lý chất thải, và hệ thống phun hóa chất.

Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ có thể điều chỉnh độ chính xác của lưu lượng chất lỏng bơm ra và có khả năng hoạt động liên tục trong khoảng thời gian dài. Chúng thường được sử dụng trong hệ thống xử lý nước và hệ thống dezinfect nước để thêm hoặc kiểm soát lượng các chất tổng hợp hay chất dezinfect vào nước.

6 series và hơn 60 kiểu máy bơm định lượng chạy bằng điện từ EMEC có thể đáp ứng mọi yêu cầu về định lượng và có thể được triển khai trong nhiều lĩnh vực, kết hợp với các hệ thống điều khiển và phụ kiện.

Các mô hình khác nhau tùy theo loại lỗ thông hơi, khả năng hoạt động với chất lỏng có độ nhớt khác nhau, màn hình LCD, hệ thống định lượng, vật liệu, thông số điều khiển, đầu vào hoặc loại chức năng có sẵn.

Mỗi loại có các phiên bản với tốc độ dòng chảy (l/h) và áp suất làm việc (bar) khác nhau.

Độ tin cậy và độ chính xác được đảm bảo nhờ sử dụng công nghệ vi xử lý, van bi kép và các bộ phận thủy lực bằng PVDF (polyvinylidene fluoride). Máy bơm điều khiển bằng điện từ loại MF cung cấp mức độ kiểm soát cao hơn.

Các máy bơm định lượng chạy bằng điện từ cũng có thể tùy chỉnh, với sự lựa chọn màu sắc bên cạnh những màu được cung cấp theo tiêu chuẩn. Logo và đồ họa trên mặt trước bằng polycarbonate của mỗi máy bơm có thể được tùy chỉnh để phù hợp với khách hàng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Danh mục sản phẩm