AMS SERIES


Bơm định lượng AMS SERIES

Dòng bơm định lượng AMS được gắn ngang và sử dụng động cơ solenoid, chúng rất mạnh mẽ và linh hoạt trong việc vận chuyển chất lỏng. Dòng sản phẩm này bao gồm phiên bản MF với phần mềm đa chức năng, phiên bản LPV cho các chất lỏng độ nhớt và phiên bản P cho các chất lỏng rất độ nhớt, cùng với phiên bản AC cho khí nén. Đặc biệt, các phiên bản này còn có tính năng tự thoát khí. Dòng bơm AMS còn được chia thành hai loại là Analog và Digital.

Analog

 • AMS PLUS : Điều chỉnh liên tục/tỷ lệ hóa chất
 • AMS CL PLUS: Điều chỉnh liên tục với kiểm soát mức
 • AMS AC CL : Điều chỉnh liên tục với kiểm soát mức bằng khí nén
 • AMS AC CO : Điều chỉnh liên tục mà không kiểm soát mức bằng khí nén

Digital

 • AMS MF : Điều chỉnh liên tục/tỷ lệ hóa chất với đa chức năng
 • AMS PH : Điều chỉnh tỷ lệ với điều chỉnh pH
 • AMS RH : Điều chỉnh tỷ lệ với điều chỉnh Redox

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Filter
 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec AMS MF AC

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG KHÔNG ĐỔI / TỶ LỆ VỚI ĐA CHỨC NĂNG, CUNG CẤP KHÍ NÉN

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec AMSP MF

  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG KHÔNG ĐỔI / TỶ LỆ VỚI ĐA CHỨC NĂNG CHO CHẤT LỎNG NHỚT (LÊN ĐẾN 50.000 CPS)

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMSP PH

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP PH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec AMSP CO PLUS

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP CO PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cPs).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMSP PLUS

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cPs).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CL PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CL PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CO PLUS LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CO PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cPs).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS PLUS LPV

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMS PLUS LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS RH LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS RH LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS PH LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS PH LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS MF LPV

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS MF LPV là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 8.000 cP).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Đầu bơm bằng PMMA với bóng SS và thông hơi thủ công. Ống hút bằng PVC và ống phun bằng PE.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CL PLUS

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CL PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMSP RH

  Bơm định lượng dẫn động bằng điện từ AMSP RH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu định lượng cao với chất lỏng nhớt (lên đến 50.000 cPs).

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS CO PLUS

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS CO PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS PLUS

  Bơm định lượng dẫn động bằng lenoid AMS PLUS là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn bằng chân, nó được trang bị công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS RH

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS RH là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

 • Bơm định lượng hoạt động bằng điện từ Emec - AMS MF

  Bơm định lượng chạy bằng điện từ AMS MF là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu về liều lượng cao.

  Được gắn trên chân, nó được trang bị màn hình LCD có đèn nền, công nghệ vi xử lý và điều chỉnh độ dài hành trình thủ công. Tất cả các đầu chất lỏng đều bằng PVDF, nhưng đầu bơm và các phụ kiện bằng PP và ống mềm bằng PE có sẵn theo yêu cầu. Đầu bơm có sẵn bằng tay hoặc tự thông hơi.

Dòng bơm định lượng điện từ AMS của EMEC có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng khác nhau, bao gồm xử lý nước, xử lý nước thải, chất tẩy rửa, chất bảo quản thực phẩm và chất bảo vệ thực vật. Nó có thể đáp ứng các yêu cầu định lượng khác nhau, từ các lượng chất lỏng nhỏ đến các lượng lớn hơn.

Bơm định lượng điện từ dòng AMS SERIES EMEC là một thiết bị đặc biệt được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu định lượng chất lỏng với độ chính xác cao. Được trang bị một motor điện từ tiên tiến, bơm định lượng này sử dụng một màng bơm đặc biệt để đảm bảo tốc độ định lượng chính xác và đáng tin cậy.

Các tính năng chính của bơm định lượng điện từ AMS của EMEC bao gồm:

 • Độ chính xác cao trong việc định lượng các chất lỏng
 • Điều khiển được tốc độ định lượng và lượng chất lỏng
 • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và sử dụng
 • Bảo vệ quá tải và quá áp, giúp bảo vệ bơm và đảm bảo tuổi thọ cao.

Bên cạnh đó, các bơm định lượng điện từ AMS của EMEC còn được trang bị nhiều tính năng khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của từng ứng dụng, bao gồm:

 • Các chế độ định lượng khác nhau: bơm có thể được cấu hình để định lượng theo ppm, ml/giây, l/hay m3/h
 • Có thể lập trình và điều khiển từ xa thông qua giao thức Modbus
 • Chức năng bảo vệ bằng mật khẩu, giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho thiết bị.

Bơm định lượng điện từ AMS của EMEC còn có một số ưu điểm khác, bao gồm:

 • Tính linh hoạt: Bơm có thể được cấu hình để đáp ứng các nhu cầu định lượng khác nhau, bao gồm áp suất, lưu lượng, tần số định lượng, và lượng chất lỏng.
 • Tiết kiệm năng lượng: Với motor điện từ tiên tiến, bơm định lượng AMS tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các loại bơm truyền thống khác.
 • Độ tin cậy cao: Bơm định lượng điện từ AMS được thiết kế để đảm bảo hoạt động liên tục và bền bỉ, với độ bền cao và thời gian hoạt động liên tục lâu dài.
 • Thiết kế nhỏ gọn: Với kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, bơm định lượng điện từ AMS của EMEC dễ dàng lắp đặt và vận hành.

Để sử dụng bơm định lượng điện từ AMS của EMEC, người dùng cần cung cấp nguồn điện và kết nối bơm với hệ thống định lượng của mình. Các thông số định lượng có thể được cấu hình và điều chỉnh bằng cách sử dụng các thiết bị điều khiển hoặc phần mềm điều khiển từ xa.

Danh mục sản phẩm